อังคาร 6 มิถุนายน 2023
Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Spanish

รายงานผลการดำเนินงานรายไตรมาส

กรองตามชื่อเรื่อง      แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างก่อสร้างทางลาดยาง ถนนสายหลักในหมู่บ้าน หมู่ ๒ หน้าศาลเจ้าพ่อดอกรัก - ข้างบ้านนายจำลอง เขียดโทน ตำบลหนองชุมพลเหนือ งานพัสดุ 26
2 การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างซ่อมสร้างทางลาดยางแบบรีไซร์กิ้งแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายเลียบคลองประดู่่ ๓ ข ช่วงข้างบ้านนายสวัสดิ์ รวมญาติ ถึง ศาลา ๕ รอบ หมู่่ ๒ บ้านหนองกระพ้อ งานพัสดุ 32
3 การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างซ่อมสร้างทางลาดยางแบบรีไซร์กิงค์แอสฟัลท์์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น พบ.ถ. ๗๓-๐๐๑ สายเพชรเกษม - วังกะล่อม หมู่ ๑ บ้านวังกะล่อม ตำบลหนองชุมพลเหนือ งานพัสดุ 41
4 ประกาศเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางแบบรีไซร์กิ้งสายภายในหมู่บ้าน - ข้างบ้านนายสวัสดิ์ รวมญาติ หมู่ที่ 2 บ้านหนองกะพ้อ ตำบลหนองชุมพลเหนือ งานพัสดุ 39
5 การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายพุยาง หมู่ 5 บ้านเนินรัก ตำบลหนองชุมพลเหนือ งานพัสดุ 34
6 การเปิดเผยการาคลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๓ สายเลียบคลองประสิทธ์ชลการฝั่งซ้ายคลองช่วงที่นา นายสมพงษ์ ฉิมสกุล หมู่ที่ ๓ บ้านมณีเลื่อน ตำบลหนองชุมพลเหนือ งานพัสดุ 28
7 ประกาศ เรื่องการเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการซ่อมสร้างทางลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนสายเพชรเกษม ถึง ศาลาหมู่ 7 บ้านหนองนกออก งานพัสดุ 565
8 ประกาศ เรื่องการเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการซ่อมสร้างทางลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ 1 จำนวน 4 ช่วง งานพัสดุ 49
9 ประกาศ เรื่องการเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 1 บ้านวังกะล่อมสายหลัก งานพัสดุ 45
10 ประกาศ เรื่องการเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการงานถมบ่อน้ำหลังอาคารศูนย์เด็กเล็ก อบต.หนองชุมพลเหนือ งานพัสดุ 48

หน้า 1 จาก 5

เริ่มแรก
ย้อนกลับ
1

ข้อมูลการดำเนินงาน

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ

ดาวน์โหลดแนะนำ


หน่วยงานภาครัฐพยากรณ์อากาศวันนี้นายบุญเลิศ  ยอดแก้ว
นายกอบต.
โทร. 032-566211-2

 

ศูนย์การเรียนรู้ด้านความปลอดภัยทางถนน

แผนที่ท่องเที่ยวไทย

แลกเปลี่ยนเงินตรา

พยากรณ์อากาศ
พยากรณ์อากาศจังหวัดเพชรบุรีวันนี้

อัตราแลกเปลี่ยน


QR code
อบต.หนองชุมพลเหนือ


ลิขสิทธิ์ 2556 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองชุมพลเหนือ จังหวัดเพชรบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองชุมพลเหนือ อำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี โทร 032-566211-2