จันทร์ 15 สิงหาคม 2022
Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Spanish

ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.หนองชุมพลเหนือ


กรองตามชื่อเรื่อง      แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 โครงการลดการใช้พลังงานภายในหน่วยงาน ผู้ดูแลเว็บไซต์ 21
2 ประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริตของ เวอร์ชัน 1.5.26 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองชุมพลเหนือ อบต.หนองชุมพลเหนือ 20
3 ่ลานกีฬา อบต.หนองชุมพลเหนือ อบต.หนองชุมพลเหนือ 17
4 เพชรบุรีเมืองสร้างสรรค์ด้านอาหารของยูเนสโก ผู้ดูแลเว็บไซต์ 15
5 ประกาศ บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภ.ด.ส.3 ประจำปี พ.ศ.2565 ส่วนการคลัง 24
6 ลานกีฬาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองชุมพลเหนือ ผู้ดูแลเว็บไซต์ 217
7 ประกาศ เรื่อง ขยายเวลาการดำเนินการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง เฉพาะการจัดเก็บประจำปี 2564 ส่วนการคลัง 104
8 ประกาศ เรื่องแจ้งผู้มีสิทธิ์รับเช็คกรณีออกเช็คทดแทน ส่วนการคลัง 47
9 จดหมายข่าว ประจำเดือน มกราคม 2564 ส่วนการคลัง 25
10 จดหมายข่าว ส่วนการคลัง 30
11 ประกาศ เรื่องแจ้งผู้มีสิทธิ์รับเงินกรณีที่เช็คหมดอายุ ส่วนการคลัง 33
12 เอกสารแนะนำภาษีป้าย ส่วนการคลัง 42
13 ประกาศ เรื่องขอขขยายเวลาประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3/4) ส่วนการคลัง 31
14 ยกเว้นค่าธรรมเนียมตามกฎกระทรวงบังคับใช้ 1 ปี เริ่ม 14 พ.ย. พ.ศ.2563 - 13 พ.ย. พ.ศ.2564 ส่วนการคลัง 53
15 ข้อควรรู้สำหรับ ภาษีป้าย ภาษีโรงเรือน ภาษีบำรุงท้องที่ ส่วนการคลัง 45
16 ประกาศเรื่องราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) ประจำปี 2563 ส่วนการคลัง 23
17 รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล พนักงานส่วนท้องถิ่น หรือข้าราชการประเภทอื่น อบต.หนองชุมพลเหนือ 460
18 ประกาศ ภดส.3 ปี 2563 ส่วนการคลัง 26
19 ประกาศจากระบบEGP ผู้ดูแลเว็บไซต์ 356
20 แต่งตั้งคณะทำงานทบทวนภารกิจองค์การบริหารส่วนตำบลหนองชุมพลเหนือ อบต.หนองชุมพลเหนือ 25
21 ความปลอดภัยในการเดินทางบนท้องถนน อบต.หนองชุมพลเหนือ 213
22 ประชาสัมพันธ์การจัดตั้งแหล่งเรียนรู้ เพื่อเสริมสร้างความปลอดภัยทางถนน อบต.หนองชุมพลเหนือ 143
23 ระบบสารสนเทศ อบต.หนองชุมพลเหนือ อบต.หนองชุมพลเหนือ 1206
24 ระบบสารสนเทศสนับสนุนการบริหารจัดการ อบต.หนองชุมพลเหนือ 1104
25 ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้าง อบต.หนองชุมพลเหนือ 239
26 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกพนักงานจ้าง อบต.หนองชุมพลเหนือ 260
27 รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง อบต.หนองชุมพลเหนือ 461
28 การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ กองสวัสดิการสังคม 261
29 การมอบอำนาจนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ให้ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปฏิบัติราชการแทน อบต.หนองชุมพลเหนือ 214
30 กำหนดการรับชำระภาษีและค่าธรรมเนียม ส่วนการคลัง 491

ข้อมูลการดำเนินงาน

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ

ดาวน์โหลดแนะนำ


หน่วยงานภาครัฐพยากรณ์อากาศวันนี้นายบุญเลิศ  ยอดแก้ว
นายกอบต.

ศูนย์การเรียนรู้ด้านความปลอดภัยทางถนน

แผนที่ท่องเที่ยวไทย

แลกเปลี่ยนเงินตรา

พยากรณ์อากาศ
พยากรณ์อากาศจังหวัดเพชรบุรีวันนี้

อัตราแลกเปลี่ยน


QR code
อบต.หนองชุมพลเหนือ


ลิขสิทธิ์ 2556 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองชุมพลเหนือ จังหวัดเพชรบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองชุมพลเหนือ อำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี โทร 032-566211-2