เสาร์ 24 กรกฏาคม 2021
Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Spanish

ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.หนองชุมพลเหนือ


กรองตามชื่อเรื่อง      แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 ลานกีฬาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองชุมพลเหนือ ผู้ดูแลเว็บไซต์ 1
2 ประกาศ เรื่อง ขยายเวลาการดำเนินการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง เฉพาะการจัดเก็บประจำปี 2564 ส่วนการคลัง 17
3 ประกาศ เรื่องแจ้งผู้มีสิทธิ์รับเช็คกรณีออกเช็คทดแทน ส่วนการคลัง 10
4 จดหมายข่าว ประจำเดือน มกราคม 2564 ส่วนการคลัง 14
5 จดหมายข่าว ส่วนการคลัง 15
6 ประกาศ เรื่องแจ้งผู้มีสิทธิ์รับเงินกรณีที่เช็คหมดอายุ ส่วนการคลัง 15
7 เอกสารแนะนำภาษีป้าย ส่วนการคลัง 26
8 ประกาศ เรื่องขอขขยายเวลาประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3/4) ส่วนการคลัง 17
9 ยกเว้นค่าธรรมเนียมตามกฎกระทรวงบังคับใช้ 1 ปี เริ่ม 14 พ.ย. พ.ศ.2563 - 13 พ.ย. พ.ศ.2564 ส่วนการคลัง 29
10 ข้อควรรู้สำหรับ ภาษีป้าย ภาษีโรงเรือน ภาษีบำรุงท้องที่ ส่วนการคลัง 33
11 ประกาศเรื่องราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) ประจำปี 2563 ส่วนการคลัง 8
12 รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล พนักงานส่วนท้องถิ่น หรือข้าราชการประเภทอื่น อบต.หนองชุมพลเหนือ 66
13 ประกาศ ภดส.3 ปี 2563 ส่วนการคลัง 3
14 ประกาศจากระบบEGP ผู้ดูแลเว็บไซต์ 270
15 แต่งตั้งคณะทำงานทบทวนภารกิจองค์การบริหารส่วนตำบลหนองชุมพลเหนือ อบต.หนองชุมพลเหนือ -
16 ความปลอดภัยในการเดินทางบนท้องถนน อบต.หนองชุมพลเหนือ 179
17 ประชาสัมพันธ์การจัดตั้งแหล่งเรียนรู้ เพื่อเสริมสร้างความปลอดภัยทางถนน อบต.หนองชุมพลเหนือ 115
18 ระบบสารสนเทศ อบต.หนองชุมพลเหนือ อบต.หนองชุมพลเหนือ 683
19 ระบบสารสนเทศสนับสนุนการบริหารจัดการ อบต.หนองชุมพลเหนือ 698
20 ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้าง อบต.หนองชุมพลเหนือ 222
21 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกพนักงานจ้าง อบต.หนองชุมพลเหนือ 233
22 รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง อบต.หนองชุมพลเหนือ 331
23 การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ กองสวัสดิการสังคม 241
24 การมอบอำนาจนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ให้ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปฏิบัติราชการแทน อบต.หนองชุมพลเหนือ 1
25 กำหนดการรับชำระภาษีและค่าธรรมเนียม ส่วนการคลัง 475

ข้อมูลการดำเนินงาน

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ

ดาวน์โหลดแนะนำ


หน่วยงานภาครัฐพยากรณ์อากาศวันนี้นายบุญเลิศ  ยอดแก้ว
นายกอบต.

ศูนย์การเรียนรู้ด้านความปลอดภัยทางถนน

แผนที่ท่องเที่ยวไทย

แลกเปลี่ยนเงินตรา

พยากรณ์อากาศ
อัตราแลกเปลี่ยน

พยากรณ์อากาศจังหวัดเพชรบุรีวันนี้

QR code
อบต.หนองชุมพลเหนือ


ลิขสิทธิ์ 2556 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองชุมพลเหนือ จังหวัดเพชรบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองชุมพลเหนือ อำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี โทร 032-566211-2