อังคาร 6 มิถุนายน 2023
Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Spanish

ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.หนองชุมพลเหนือ


กรองตามชื่อเรื่อง      แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 รายงานผลการจัดเก็บรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2565 จนท.หนองชุมพลเหนือ 72
2 ประชาสัมพันธ์ ที่ดิน ที่ไม่มีการใช้ประโยชน์ ปล่อยทิ้งร้างว่างเปล่า จนท.หนองชุมพลเหนือ 85
3 แผนการตรวจสอบภายใน จนท.หนองชุมพลเหนือ 14
4 นโยบายการตรวจสอบภายใน จนท.หนองชุมพลเหนือ 40
5 นโยบายการตรวจสอบภายใน จนท.หนองชุมพลเหนือ 12
6 กฎบัตรตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 จนท.หนองชุมพลเหนือ 271
7 โครงการลดการใช้พลังงานภายในหน่วยงาน ผู้ดูแลเว็บไซต์ 149
8 ประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริตของ เวอร์ชัน 1.5.26 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองชุมพลเหนือ อบต.หนองชุมพลเหนือ 166
9 ่ลานกีฬา อบต.หนองชุมพลเหนือ อบต.หนองชุมพลเหนือ 112
10 เพชรบุรีเมืองสร้างสรรค์ด้านอาหารของยูเนสโก ผู้ดูแลเว็บไซต์ 48
11 ประกาศ บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภ.ด.ส.3 ประจำปี พ.ศ.2565 ส่วนการคลัง 51
12 ลานกีฬาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองชุมพลเหนือ ผู้ดูแลเว็บไซต์ 351
13 ประกาศ เรื่อง ขยายเวลาการดำเนินการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง เฉพาะการจัดเก็บประจำปี 2564 ส่วนการคลัง 266
14 ประกาศ เรื่องแจ้งผู้มีสิทธิ์รับเช็คกรณีออกเช็คทดแทน ส่วนการคลัง 65
15 จดหมายข่าว ประจำเดือน มกราคม 2564 ส่วนการคลัง 45
16 จดหมายข่าว ส่วนการคลัง 46
17 ประกาศ เรื่องแจ้งผู้มีสิทธิ์รับเงินกรณีที่เช็คหมดอายุ ส่วนการคลัง 50
18 เอกสารแนะนำภาษีป้าย ส่วนการคลัง 67
19 ประกาศ เรื่องขอขขยายเวลาประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3/4) ส่วนการคลัง 53
20 ยกเว้นค่าธรรมเนียมตามกฎกระทรวงบังคับใช้ 1 ปี เริ่ม 14 พ.ย. พ.ศ.2563 - 13 พ.ย. พ.ศ.2564 ส่วนการคลัง 70
21 ข้อควรรู้สำหรับ ภาษีป้าย ภาษีโรงเรือน ภาษีบำรุงท้องที่ ส่วนการคลัง 74
22 ประกาศเรื่องราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) ประจำปี 2563 ส่วนการคลัง 39
23 รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล พนักงานส่วนท้องถิ่น หรือข้าราชการประเภทอื่น อบต.หนองชุมพลเหนือ 1009
24 ประกาศ ภดส.3 ปี 2563 ส่วนการคลัง 43
25 ประกาศจากระบบEGP ผู้ดูแลเว็บไซต์ 573

หน้า 1 จาก 2

เริ่มแรก
ย้อนกลับ
1

ข้อมูลการดำเนินงาน

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ

ดาวน์โหลดแนะนำ


หน่วยงานภาครัฐพยากรณ์อากาศวันนี้นายบุญเลิศ  ยอดแก้ว
นายกอบต.
โทร. 032-566211-2

 

ศูนย์การเรียนรู้ด้านความปลอดภัยทางถนน

แผนที่ท่องเที่ยวไทย

แลกเปลี่ยนเงินตรา

พยากรณ์อากาศ
พยากรณ์อากาศจังหวัดเพชรบุรีวันนี้

อัตราแลกเปลี่ยน


QR code
อบต.หนองชุมพลเหนือ


ลิขสิทธิ์ 2556 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองชุมพลเหนือ จังหวัดเพชรบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองชุมพลเหนือ อำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี โทร 032-566211-2