จันทร์ 18 ตุลาคม 2021
Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Spanish

ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.หนองชุมพลเหนือ


กรองตามชื่อเรื่อง      แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 ลานกีฬาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองชุมพลเหนือ ผู้ดูแลเว็บไซต์ 37
2 ประกาศ เรื่อง ขยายเวลาการดำเนินการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง เฉพาะการจัดเก็บประจำปี 2564 ส่วนการคลัง 25
3 ประกาศ เรื่องแจ้งผู้มีสิทธิ์รับเช็คกรณีออกเช็คทดแทน ส่วนการคลัง 33
4 จดหมายข่าว ประจำเดือน มกราคม 2564 ส่วนการคลัง 17
5 จดหมายข่าว ส่วนการคลัง 17
6 ประกาศ เรื่องแจ้งผู้มีสิทธิ์รับเงินกรณีที่เช็คหมดอายุ ส่วนการคลัง 23
7 เอกสารแนะนำภาษีป้าย ส่วนการคลัง 30
8 ประกาศ เรื่องขอขขยายเวลาประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3/4) ส่วนการคลัง 19
9 ยกเว้นค่าธรรมเนียมตามกฎกระทรวงบังคับใช้ 1 ปี เริ่ม 14 พ.ย. พ.ศ.2563 - 13 พ.ย. พ.ศ.2564 ส่วนการคลัง 39
10 ข้อควรรู้สำหรับ ภาษีป้าย ภาษีโรงเรือน ภาษีบำรุงท้องที่ ส่วนการคลัง 34
11 ประกาศเรื่องราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) ประจำปี 2563 ส่วนการคลัง 10
12 รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล พนักงานส่วนท้องถิ่น หรือข้าราชการประเภทอื่น อบต.หนองชุมพลเหนือ 137
13 ประกาศ ภดส.3 ปี 2563 ส่วนการคลัง 13
14 ประกาศจากระบบEGP ผู้ดูแลเว็บไซต์ 307
15 แต่งตั้งคณะทำงานทบทวนภารกิจองค์การบริหารส่วนตำบลหนองชุมพลเหนือ อบต.หนองชุมพลเหนือ 12
16 ความปลอดภัยในการเดินทางบนท้องถนน อบต.หนองชุมพลเหนือ 191
17 ประชาสัมพันธ์การจัดตั้งแหล่งเรียนรู้ เพื่อเสริมสร้างความปลอดภัยทางถนน อบต.หนองชุมพลเหนือ 128
18 ระบบสารสนเทศ อบต.หนองชุมพลเหนือ อบต.หนองชุมพลเหนือ 772
19 ระบบสารสนเทศสนับสนุนการบริหารจัดการ อบต.หนองชุมพลเหนือ 798
20 ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้าง อบต.หนองชุมพลเหนือ 224
21 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกพนักงานจ้าง อบต.หนองชุมพลเหนือ 246
22 รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง อบต.หนองชุมพลเหนือ 378
23 การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ กองสวัสดิการสังคม 247
24 การมอบอำนาจนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ให้ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปฏิบัติราชการแทน อบต.หนองชุมพลเหนือ 30
25 กำหนดการรับชำระภาษีและค่าธรรมเนียม ส่วนการคลัง 479

ข้อมูลการดำเนินงาน

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ

ดาวน์โหลดแนะนำ


หน่วยงานภาครัฐพยากรณ์อากาศวันนี้นายฐากูร  อาศิรเมธี
ปลัดอบต. ปฏิบัติหน้าที่
นายกอบต.หนองชุมพลเหนือ

ศูนย์การเรียนรู้ด้านความปลอดภัยทางถนน

แผนที่ท่องเที่ยวไทย

แลกเปลี่ยนเงินตรา

พยากรณ์อากาศ
พยากรณ์อากาศจังหวัดเพชรบุรีวันนี้

อัตราแลกเปลี่ยน


QR code
อบต.หนองชุมพลเหนือ


ลิขสิทธิ์ 2556 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองชุมพลเหนือ จังหวัดเพชรบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองชุมพลเหนือ อำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี โทร 032-566211-2