จันทร์ 15 สิงหาคม 2022
Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Spanish

ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.หนองชุมพลเหนือ


กรองตามชื่อเรื่อง      แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 โครงการลดการใช้พลังงานภายในหน่วยงาน ผู้ดูแลเว็บไซต์ 21
2 ประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริตของ เวอร์ชัน 1.5.26 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองชุมพลเหนือ อบต.หนองชุมพลเหนือ 20
3 ่ลานกีฬา อบต.หนองชุมพลเหนือ อบต.หนองชุมพลเหนือ 17
4 เพชรบุรีเมืองสร้างสรรค์ด้านอาหารของยูเนสโก ผู้ดูแลเว็บไซต์ 15
5 ประกาศ บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภ.ด.ส.3 ประจำปี พ.ศ.2565 ส่วนการคลัง 24
6 ลานกีฬาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองชุมพลเหนือ ผู้ดูแลเว็บไซต์ 217
7 ประกาศ เรื่อง ขยายเวลาการดำเนินการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง เฉพาะการจัดเก็บประจำปี 2564 ส่วนการคลัง 104
8 ประกาศ เรื่องแจ้งผู้มีสิทธิ์รับเช็คกรณีออกเช็คทดแทน ส่วนการคลัง 47
9 จดหมายข่าว ประจำเดือน มกราคม 2564 ส่วนการคลัง 25
10 จดหมายข่าว ส่วนการคลัง 30
11 ประกาศ เรื่องแจ้งผู้มีสิทธิ์รับเงินกรณีที่เช็คหมดอายุ ส่วนการคลัง 33
12 เอกสารแนะนำภาษีป้าย ส่วนการคลัง 42
13 ประกาศ เรื่องขอขขยายเวลาประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3/4) ส่วนการคลัง 31
14 ยกเว้นค่าธรรมเนียมตามกฎกระทรวงบังคับใช้ 1 ปี เริ่ม 14 พ.ย. พ.ศ.2563 - 13 พ.ย. พ.ศ.2564 ส่วนการคลัง 53
15 ข้อควรรู้สำหรับ ภาษีป้าย ภาษีโรงเรือน ภาษีบำรุงท้องที่ ส่วนการคลัง 45
16 ประกาศเรื่องราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) ประจำปี 2563 ส่วนการคลัง 23
17 รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล พนักงานส่วนท้องถิ่น หรือข้าราชการประเภทอื่น อบต.หนองชุมพลเหนือ 460
18 ประกาศ ภดส.3 ปี 2563 ส่วนการคลัง 26
19 ประกาศจากระบบEGP ผู้ดูแลเว็บไซต์ 356
20 แต่งตั้งคณะทำงานทบทวนภารกิจองค์การบริหารส่วนตำบลหนองชุมพลเหนือ อบต.หนองชุมพลเหนือ 25
21 ความปลอดภัยในการเดินทางบนท้องถนน อบต.หนองชุมพลเหนือ 213
22 ประชาสัมพันธ์การจัดตั้งแหล่งเรียนรู้ เพื่อเสริมสร้างความปลอดภัยทางถนน อบต.หนองชุมพลเหนือ 143
23 ระบบสารสนเทศ อบต.หนองชุมพลเหนือ อบต.หนองชุมพลเหนือ 1206
24 ระบบสารสนเทศสนับสนุนการบริหารจัดการ อบต.หนองชุมพลเหนือ 1104
25 ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้าง อบต.หนองชุมพลเหนือ 239

หน้า 1 จาก 2

เริ่มแรก
ย้อนกลับ
1

ข้อมูลการดำเนินงาน

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ

ดาวน์โหลดแนะนำ


หน่วยงานภาครัฐพยากรณ์อากาศวันนี้นายบุญเลิศ  ยอดแก้ว
นายกอบต.

ศูนย์การเรียนรู้ด้านความปลอดภัยทางถนน

แผนที่ท่องเที่ยวไทย

แลกเปลี่ยนเงินตรา

พยากรณ์อากาศ
พยากรณ์อากาศจังหวัดเพชรบุรีวันนี้

อัตราแลกเปลี่ยน


QR code
อบต.หนองชุมพลเหนือ


ลิขสิทธิ์ 2556 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองชุมพลเหนือ จังหวัดเพชรบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองชุมพลเหนือ อำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี โทร 032-566211-2