จันทร์ 18 ตุลาคม 2021
Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Spanish

ประกาศจัดซื้อจัดจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลหนองชุมพลเหนือ


กรองตามชื่อเรื่อง      แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 ประกาศ เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างทางลาดยาง ถนนสายหลักในหมู่บ้าน หมู่ 2 หน้าศาลเจ้าพ่อดอกรัก - ข้างบ้านนายจำลอง เขียดโทน งานพัสดุ 19
2 ประกาศ เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างทางลาดยางแบบรีไซร์กิงค์แอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายเลียบคลองประดู่ 3 ข ช่วงข้างบ้านนายสัวสดิ์ รวมญาติ ถึง ศาลา 5 รอบ หมู่ 2 บ้านหนองกะพ้อ งานพัสดุ 12
3 ประกาศ ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกดีเซล ขนาด 1 ตัน แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน 1 คัน งานพัสดุ 17
4 ประกาศ เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางแบบรีไซร์กิ้งสายภายในหมู่บ้าน - ข้างบ้านนายสวัสดิ์ รวมญาติ หมู่ที่ 2 บ้านหนองกะพ้อ งานพัสดุ 35
5 ประกาศ เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างทางลาดยางแบบรีไซร์กิงค์แอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น พบ.ถ.73-001 สายเพชรเกษม-วังกะล่อม หมู่ 1 บ้านวังกะล่อม งานพัสดุ 30
6 ประกาศ เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๓ สายเลียบคลองประสิทธ์ชลการฝั่งซ้ายคลอง ช่วงที่นานายสมพงษ์ ฉิมสกุล หมู่ที่ ๓ บ้านมณีเลื่อน งานพัสดุ 24
7 ประกาศ เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายพุยาง หมู่ ๕ บ้านเนินรัก งานพัสดุ 22
8 ประกาศ เรื่องประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก (ดีเซล) จำนวน 1 คัน งานพัสดุ 59
9 ประกาศ เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 1 บ้านวังกะล่อมสายหลัก งานพัสดุ 27
10 ประกาศ เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างทางลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ 1 จำนวน 4 ช่วง งานพัสดุ 23
11 ประกาศ เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างทางลาดยาง แบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนสายเพชรเกษม ถึง ศาลา หมู่ 7 บ้านหนองนกออก งานพัสดุ 24
12 ประกาศ เรื่องริบเงินประกันสัญญาเข้าเป็นรายได้ งานพัสดุ 31
13 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างกำแพง คสล.กันดินลำห้วยโรงหลังศูนย์ อพป.บ้านมณีเลื่อน หมู่ ๓ งานพัสดุ 41
14 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการถมบ่อน้ำ หลังอาคารศูนย์เด็กเล็ก อบต.หนองชุมพลเหนือ งานพัสดุ 102
15 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 งานพัสดุ 234
16 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นบริเวณลำห้วยพุไทร หมู่ ๖ ข้างที่นานายมนัส คงอยู่ งานพัสดุ 98
17 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นบริเวณลำห้วยพุหิน หมู่ ๖ ข้างที่นานายเรียม จีนทู งานพัสดุ 172
18 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นบริเวณลำห้วยพุหวาย หมู่ ๖ บ้านอู่ตะเภา งานพัสดุ 176
19 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางพาราเอซี แบบรีไซค์กิ้ง หมู ๗ ถนนสายเลียบคลอง ๒๐ ซ้าย - ๑ ขวา กม. ๒+๐๐๐ - ๒+๕๒๘ งานพัสดุ 178
20 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางพาราเอซี แบบรีไซค์กิ้ง หมู่ ๕ ถนนสายบ้านคีรีวงศ์ - บ้านเนินพุรัง งานพัสดุ 150
21 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ หมู่ ๒ บ้านหนองกะพ้อ งานพัสดุ 159
22 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ สองชั้น งานพัสดุ 198
23 ประกาศราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคสล.หมู่ 2 ข้างบริษัทเอ็มเมอรัลด์ นอนวูเว่นอินเตอร์เนชั่นแนล งานพัสดุ 225
24 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ 1 บ้านวังกะล่อม อบต.หนองชุมพลเหนือ 302
25 สอบราคาซื้อชุดหอกระจายข่าวไร้สาย หมู่5และ6 จำนวน 12 ชุด อบต.หนองชุมพลเหนือ 321
26 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเข้าชุมชนโคกขาม หมู่ 4 บ้านคีรีวงศ์ อบต.หนองชุมพลเหนือ 241
27 ประกาศราคากลางซื้อชุดหอกระจายข่าวไร้สาย หมู่5และ6 จำนวน 12 ชุด อบต.หนองชุมพลเหนือ 938
28 ประกาศราคากลางก่อสร้างถนนสายชุมชนโคกขาม หมู่4 อบต.หนองชุมพลเหนือ 143
29 ประกาศราคากลางก่อสร้างถนนสายบ้านนางสมจิต หมู่5 อบต.หนองชุมพลเหนือ 180
30 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคสล สายบ้านนายพงษ์ หมู่1 อบต.หนองชุมพลเหนือ 147

หน้า 1 จาก 2

เริ่มแรก
ย้อนกลับ
1

ข้อมูลการดำเนินงาน

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ

ดาวน์โหลดแนะนำ


หน่วยงานภาครัฐพยากรณ์อากาศวันนี้นายฐากูร  อาศิรเมธี
ปลัดอบต. ปฏิบัติหน้าที่
นายกอบต.หนองชุมพลเหนือ

ศูนย์การเรียนรู้ด้านความปลอดภัยทางถนน

แผนที่ท่องเที่ยวไทย

แลกเปลี่ยนเงินตรา

พยากรณ์อากาศ
พยากรณ์อากาศจังหวัดเพชรบุรีวันนี้

อัตราแลกเปลี่ยน


QR code
อบต.หนองชุมพลเหนือ


ลิขสิทธิ์ 2556 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองชุมพลเหนือ จังหวัดเพชรบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองชุมพลเหนือ อำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี โทร 032-566211-2