เสาร์ 24 กรกฏาคม 2021
Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Spanish

ประกาศจัดซื้อจัดจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลหนองชุมพลเหนือ


กรองตามชื่อเรื่อง      แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 ประกาศ ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกดีเซล ขนาด 1 ตัน แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน 1 คัน งานพัสดุ 10
2 ประกาศ เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางแบบรีไซร์กิ้งสายภายในหมู่บ้าน - ข้างบ้านนายสวัสดิ์ รวมญาติ หมู่ที่ 2 บ้านหนองกะพ้อ งานพัสดุ 21
3 ประกาศ เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างทางลาดยางแบบรีไซร์กิงค์แอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น พบ.ถ.73-001 สายเพชรเกษม-วังกะล่อม หมู่ 1 บ้านวังกะล่อม งานพัสดุ 18
4 ประกาศ เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๓ สายเลียบคลองประสิทธ์ชลการฝั่งซ้ายคลอง ช่วงที่นานายสมพงษ์ ฉิมสกุล หมู่ที่ ๓ บ้านมณีเลื่อน งานพัสดุ 15
5 ประกาศ เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายพุยาง หมู่ ๕ บ้านเนินรัก งานพัสดุ 14
6 ประกาศ เรื่องประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก (ดีเซล) จำนวน 1 คัน งานพัสดุ 43
7 ประกาศ เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 1 บ้านวังกะล่อมสายหลัก งานพัสดุ 16
8 ประกาศ เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างทางลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ 1 จำนวน 4 ช่วง งานพัสดุ 14
9 ประกาศ เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างทางลาดยาง แบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนสายเพชรเกษม ถึง ศาลา หมู่ 7 บ้านหนองนกออก งานพัสดุ 14
10 ประกาศ เรื่องริบเงินประกันสัญญาเข้าเป็นรายได้ งานพัสดุ 20
11 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างกำแพง คสล.กันดินลำห้วยโรงหลังศูนย์ อพป.บ้านมณีเลื่อน หมู่ ๓ งานพัสดุ 38
12 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการถมบ่อน้ำ หลังอาคารศูนย์เด็กเล็ก อบต.หนองชุมพลเหนือ งานพัสดุ 96
13 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 งานพัสดุ 224
14 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นบริเวณลำห้วยพุไทร หมู่ ๖ ข้างที่นานายมนัส คงอยู่ งานพัสดุ 93
15 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นบริเวณลำห้วยพุหิน หมู่ ๖ ข้างที่นานายเรียม จีนทู งานพัสดุ 168
16 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นบริเวณลำห้วยพุหวาย หมู่ ๖ บ้านอู่ตะเภา งานพัสดุ 169
17 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางพาราเอซี แบบรีไซค์กิ้ง หมู ๗ ถนนสายเลียบคลอง ๒๐ ซ้าย - ๑ ขวา กม. ๒+๐๐๐ - ๒+๕๒๘ งานพัสดุ 164
18 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางพาราเอซี แบบรีไซค์กิ้ง หมู่ ๕ ถนนสายบ้านคีรีวงศ์ - บ้านเนินพุรัง งานพัสดุ 139
19 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ หมู่ ๒ บ้านหนองกะพ้อ งานพัสดุ 153
20 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ สองชั้น งานพัสดุ 195
21 ประกาศราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคสล.หมู่ 2 ข้างบริษัทเอ็มเมอรัลด์ นอนวูเว่นอินเตอร์เนชั่นแนล งานพัสดุ 220
22 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ 1 บ้านวังกะล่อม อบต.หนองชุมพลเหนือ 280
23 สอบราคาซื้อชุดหอกระจายข่าวไร้สาย หมู่5และ6 จำนวน 12 ชุด อบต.หนองชุมพลเหนือ 311
24 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเข้าชุมชนโคกขาม หมู่ 4 บ้านคีรีวงศ์ อบต.หนองชุมพลเหนือ 238
25 ประกาศราคากลางซื้อชุดหอกระจายข่าวไร้สาย หมู่5และ6 จำนวน 12 ชุด อบต.หนองชุมพลเหนือ 922
26 ประกาศราคากลางก่อสร้างถนนสายชุมชนโคกขาม หมู่4 อบต.หนองชุมพลเหนือ 140
27 ประกาศราคากลางก่อสร้างถนนสายบ้านนางสมจิต หมู่5 อบต.หนองชุมพลเหนือ 172
28 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคสล สายบ้านนายพงษ์ หมู่1 อบต.หนองชุมพลเหนือ 135
29 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนางสมจิต หมู่5 อบต.หนองชุมพลเหนือ 163
30 ประกวดราคาซื้อรถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอย 1 คัน อบต.หนองชุมพลเหนือ 183

หน้า 1 จาก 2

เริ่มแรก
ย้อนกลับ
1

ข้อมูลการดำเนินงาน

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ

ดาวน์โหลดแนะนำ


หน่วยงานภาครัฐพยากรณ์อากาศวันนี้นายบุญเลิศ  ยอดแก้ว
นายกอบต.

ศูนย์การเรียนรู้ด้านความปลอดภัยทางถนน

แผนที่ท่องเที่ยวไทย

แลกเปลี่ยนเงินตรา

พยากรณ์อากาศ
อัตราแลกเปลี่ยน

พยากรณ์อากาศจังหวัดเพชรบุรีวันนี้

QR code
อบต.หนองชุมพลเหนือ


ลิขสิทธิ์ 2556 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองชุมพลเหนือ จังหวัดเพชรบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองชุมพลเหนือ อำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี โทร 032-566211-2