จันทร์ 15 สิงหาคม 2022
Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Spanish

ประกาศจัดซื้อจัดจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลหนองชุมพลเหนือ


กรองตามชื่อเรื่อง      แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างทางลาดยางแบบริไซร์กิ้งแอสฟัลท์ติกคอนกรีต งานพัสดุ 15
2 ประกาศราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างถนนลาดยางสายภายในหมู่ 2 ช่วงศาลเจ้าพ่อดอกรัก - ข้างบ้านนายนพฤทธิ์ แจ้งจิต งานพัสดุ 19
3 ประกาศผู้ชนะ จ้างก่อสร้างก่อสร้างทางลาดยางแบบรีไซด์กิ้งแอลฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 4-5 ผู้ดูแลเว็บไซต์ 118
4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างทางลาดยางแบบรีไซร์กิ้งแอลฟัลท์ติกคอนกรีต ผู้ดูแลเว็บไซต์ 64
5 ประกาศ เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างทางลาดยาง ถนนสายหลักในหมู่บ้าน หมู่ 2 หน้าศาลเจ้าพ่อดอกรัก - ข้างบ้านนายจำลอง เขียดโทน งานพัสดุ 171
6 ประกาศ เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างทางลาดยางแบบรีไซร์กิงค์แอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายเลียบคลองประดู่ 3 ข ช่วงข้างบ้านนายสัวสดิ์ รวมญาติ ถึง ศาลา 5 รอบ หมู่ 2 บ้านหนองกะพ้อ งานพัสดุ 34
7 ประกาศ ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกดีเซล ขนาด 1 ตัน แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน 1 คัน งานพัสดุ 40
8 ประกาศ เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางแบบรีไซร์กิ้งสายภายในหมู่บ้าน - ข้างบ้านนายสวัสดิ์ รวมญาติ หมู่ที่ 2 บ้านหนองกะพ้อ งานพัสดุ 54
9 ประกาศ เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างทางลาดยางแบบรีไซร์กิงค์แอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น พบ.ถ.73-001 สายเพชรเกษม-วังกะล่อม หมู่ 1 บ้านวังกะล่อม งานพัสดุ 54
10 ประกาศ เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๓ สายเลียบคลองประสิทธ์ชลการฝั่งซ้ายคลอง ช่วงที่นานายสมพงษ์ ฉิมสกุล หมู่ที่ ๓ บ้านมณีเลื่อน งานพัสดุ 45
11 ประกาศ เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายพุยาง หมู่ ๕ บ้านเนินรัก งานพัสดุ 33
12 ประกาศ เรื่องประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก (ดีเซล) จำนวน 1 คัน งานพัสดุ 84
13 ประกาศ เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 1 บ้านวังกะล่อมสายหลัก งานพัสดุ 43
14 ประกาศ เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างทางลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ 1 จำนวน 4 ช่วง งานพัสดุ 37
15 ประกาศ เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างทางลาดยาง แบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนสายเพชรเกษม ถึง ศาลา หมู่ 7 บ้านหนองนกออก งานพัสดุ 36
16 ประกาศ เรื่องริบเงินประกันสัญญาเข้าเป็นรายได้ งานพัสดุ 50
17 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างกำแพง คสล.กันดินลำห้วยโรงหลังศูนย์ อพป.บ้านมณีเลื่อน หมู่ ๓ งานพัสดุ 62
18 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการถมบ่อน้ำ หลังอาคารศูนย์เด็กเล็ก อบต.หนองชุมพลเหนือ งานพัสดุ 121
19 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 งานพัสดุ 258
20 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นบริเวณลำห้วยพุไทร หมู่ ๖ ข้างที่นานายมนัส คงอยู่ งานพัสดุ 110
21 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นบริเวณลำห้วยพุหิน หมู่ ๖ ข้างที่นานายเรียม จีนทู งานพัสดุ 187
22 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นบริเวณลำห้วยพุหวาย หมู่ ๖ บ้านอู่ตะเภา งานพัสดุ 193
23 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางพาราเอซี แบบรีไซค์กิ้ง หมู ๗ ถนนสายเลียบคลอง ๒๐ ซ้าย - ๑ ขวา กม. ๒+๐๐๐ - ๒+๕๒๘ งานพัสดุ 198
24 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางพาราเอซี แบบรีไซค์กิ้ง หมู่ ๕ ถนนสายบ้านคีรีวงศ์ - บ้านเนินพุรัง งานพัสดุ 170
25 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ หมู่ ๒ บ้านหนองกะพ้อ งานพัสดุ 176
26 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ สองชั้น งานพัสดุ 216
27 ประกาศราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคสล.หมู่ 2 ข้างบริษัทเอ็มเมอรัลด์ นอนวูเว่นอินเตอร์เนชั่นแนล งานพัสดุ 245
28 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ 1 บ้านวังกะล่อม อบต.หนองชุมพลเหนือ 347
29 สอบราคาซื้อชุดหอกระจายข่าวไร้สาย หมู่5และ6 จำนวน 12 ชุด อบต.หนองชุมพลเหนือ 1103
30 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเข้าชุมชนโคกขาม หมู่ 4 บ้านคีรีวงศ์ อบต.หนองชุมพลเหนือ 278

หน้า 1 จาก 2

เริ่มแรก
ย้อนกลับ
1

ข้อมูลการดำเนินงาน

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ

ดาวน์โหลดแนะนำ


หน่วยงานภาครัฐพยากรณ์อากาศวันนี้นายบุญเลิศ  ยอดแก้ว
นายกอบต.

ศูนย์การเรียนรู้ด้านความปลอดภัยทางถนน

แผนที่ท่องเที่ยวไทย

แลกเปลี่ยนเงินตรา

พยากรณ์อากาศ
พยากรณ์อากาศจังหวัดเพชรบุรีวันนี้

อัตราแลกเปลี่ยน


QR code
อบต.หนองชุมพลเหนือ


ลิขสิทธิ์ 2556 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองชุมพลเหนือ จังหวัดเพชรบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองชุมพลเหนือ อำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี โทร 032-566211-2