อังคาร 6 มิถุนายน 2023
Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Spanish

บุคลากรกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองชุมพลเหนือ


นายบุญชู  พวงระย้า
ผู้อำนวยการกองช่าง
 

นายช่างโยธา

-ว่าง-

นายช่างโยธา

-ว่าง-

   
   

นางสาวสมสุดา โพธิ์งาม

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

 

นายธีระวุฒิ บุญช่วย

ผู้ช่วยนายช่างโยธา

 

นายทวีชัย ปราบพาล

ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า

 

 
   

นายสุวรรณ ปรีดา

พนักงานขับรถยนต์

 

นายสุดใจ เดิมทอง

พนักงานขับรถยนต์

 

นายสุนทร ช้างเพชร

คนงานประจำรถขยะ (ทักษะ)

นายสุพจน์ พูลพุฒ

คนงานประจำรถขยะ

นายทองเพียน บุญรอด

คนงานประจำรถขยะ

นายไพวัลย์ คงทวี

คนงาน

   
 

ข้อมูลการดำเนินงาน

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ

ดาวน์โหลดแนะนำ


หน่วยงานภาครัฐพยากรณ์อากาศวันนี้นายบุญเลิศ  ยอดแก้ว
นายกอบต.
โทร. 032-566211-2

 

ศูนย์การเรียนรู้ด้านความปลอดภัยทางถนน

แผนที่ท่องเที่ยวไทย

แลกเปลี่ยนเงินตรา

พยากรณ์อากาศ
พยากรณ์อากาศจังหวัดเพชรบุรีวันนี้

อัตราแลกเปลี่ยน


QR code
อบต.หนองชุมพลเหนือ


ลิขสิทธิ์ 2556 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองชุมพลเหนือ จังหวัดเพชรบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองชุมพลเหนือ อำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี โทร 032-566211-2