อังคาร 6 มิถุนายน 2023
Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Spanish

บุคลากรกองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองชุมพลเหนือ


นายปิยศักดิ์ เสือนาค
นักวิชาการพัสดุ รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองคลัง
 

นายปิยศักดิ์ เสือนาค

นักวิชาการพัสดุ ชำนาญการ          

 

น.ส.เครือวัลย์ เพชรเกรียงไกร

นวก.การเงินและบัญชี ชำนาญการ

 

นางสาวธัญมน พูลสุขโข

จพง.การเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

 

น.ส.ศกุนพัชญ์ พรรณ์รายน์

จพง.จัดเก็บรายได้ปฏิบัติการ

 

เจ้าพนักงานพัสดุ

 -ว่าง-

 

นางพิไลลักษณ์ ทองเหมือน

จพง.การเงินและบัญชี

ลูกจ้างประจำ

 

 

น.ส.กฤตพรรณ มั่นการ

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ

 

น.ส.กมลชนก พวกพันธ์

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

 

น.ส.ณัฐชานันท์ พวกพันธ์ 

คนงาน

 

นายสรอรรถ ระย้าอินทร์

คนงาน

 

   
   

 

ข้อมูลการดำเนินงาน

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ

ดาวน์โหลดแนะนำ


หน่วยงานภาครัฐพยากรณ์อากาศวันนี้นายบุญเลิศ  ยอดแก้ว
นายกอบต.
โทร. 032-566211-2

 

ศูนย์การเรียนรู้ด้านความปลอดภัยทางถนน

แผนที่ท่องเที่ยวไทย

แลกเปลี่ยนเงินตรา

พยากรณ์อากาศ
พยากรณ์อากาศจังหวัดเพชรบุรีวันนี้

อัตราแลกเปลี่ยน


QR code
อบต.หนองชุมพลเหนือ


ลิขสิทธิ์ 2556 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองชุมพลเหนือ จังหวัดเพชรบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองชุมพลเหนือ อำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี โทร 032-566211-2