เสาร์ 24 กรกฏาคม 2021
Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Spanish

สภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองชุมพลเหนือประธานสภาอบต.
นางภัทราพรรณ  จันทร์ฉวี  
ประธานอบต.หนองชุมพลเหนือ

รองประธานสภาอบต.
นายสุรชัย   จิรากร
รองประธานสภาอบต.
 
เลขานุการสภาอบต.
นายฐากูร  อาศิรเมธี
เลขานุการสภาอบต.

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองชุมพลเหนือ
สมาชิกสภาอบต.
นางภัทรนันท์  แผนคง
สมาชิกสภาอบต. หมู่ที่ 1
 
สมาชิกสภาอบต.
นายประสงค์  ปัญญามาก
สมาชิกสภาอบต. หมู่ที่ 1
สมาชิกสภาอบต.
นางภัทราพรรณ  จันทร์ฉวี
สมาชิกสภาอบต. หมู่ที่ 2
 
สมาชิกสภาอบต.
นายวิกรม  เอี๊ยะแหวด
สมาชิกสภาอบต. หมู่ที่ 2
สมาชิกสภาอบต.
นายสุทธิศักดิ์  แสงบัวขาว
สมาชิกสภาอบต. หมู่ที่ 3
 
สมาชิกสภาอบต.
นายสุนทร  ดียิ่ง
สมาชิกสภาอบต. หมู่ที่ 3
สมาชิกสภาอบต.
นางชำเรือง  กิตติไชยเจริญกุล
สมาชิกสภาอบต. หมู่ที่ 4
 
สมาชิกสภาอบต.
นายบุญนาค  เป็นเอก
สมาชิกสภาอบต. หมู่ที่ 4
สมาชิกสภาอบต.
นายสะหมวย  อ้นทอง
สมาชิกสภาอบต. หมู่ที่ 5
 
สมาชิกสภาอบต.
นายสุรชัย  จิรากร
สมาชิกสภาอบต. หมู่ที่ 5
สมาชิกสภาอบต.
นายสุทัน  วงศ์วิสุทธิ์วัฒนา
สมาชิกสภาอบต. หมู่ที่ 6
 
สมาชิกสภาอบต.
นายสุรินทร์  ล้อมสาย
สมาชิกสภาอบต. หมู่ที่ 6
สมาชิกสภาอบต.
นายรถ  บุตรเพ็ชร
สมาชิกสภาอบต. หมู่ที่ 7
 
สมาชิกสภาอบต.
นายคณากร  สือกรวรา
สมาชิกสภาอบต. หมู่ที่ 7

ข้อมูลการดำเนินงาน

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ

ดาวน์โหลดแนะนำ


หน่วยงานภาครัฐพยากรณ์อากาศวันนี้นายบุญเลิศ  ยอดแก้ว
นายกอบต.

ศูนย์การเรียนรู้ด้านความปลอดภัยทางถนน

แผนที่ท่องเที่ยวไทย

แลกเปลี่ยนเงินตรา

พยากรณ์อากาศ
อัตราแลกเปลี่ยน

พยากรณ์อากาศจังหวัดเพชรบุรีวันนี้

QR code
อบต.หนองชุมพลเหนือ


ลิขสิทธิ์ 2556 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองชุมพลเหนือ จังหวัดเพชรบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองชุมพลเหนือ อำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี โทร 032-566211-2