จันทร์ 15 สิงหาคม 2022
Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Spanish

การบริการพื้นฐาน องค์การบริหารส่วนตำบลหนองชุมพลเหนือ

การคมนาคม
     สภาพการคมนาคมในตำบล มีทั้งถนนลงหินคลุก มีทั้งถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนลาดยาง แบ่งได้ดังนี้
       ถนนลาดยาง   6  สาย
       ถนนคอนกรีต 25  สาย
       ถนนลงหินคลุก, ลูกรัง 24  สาย

การโทรคมนาคม
       ตู้โทรศัพท์สาธารณะ 19  ตู้
       ตู้เอทีเอ็ม   3  ตู้

การไฟฟ้า
       หมู่บ้านมีไฟฟ้าเข้าถึง จำนวน  7  หมู่บ้าน และครอบคลุมเกือบทุกหลังคาเรือน

แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น
       สระน้ำ 15  สระ
       คลองชลประทาน   5  สาย
       บ่อน้ำตื้น   1  บ่อ
       บ่อน้ำบาดาล 25  บ่อ
       ฝาย 45  ฝาย


ข้อมูลการดำเนินงาน

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ

ดาวน์โหลดแนะนำ


หน่วยงานภาครัฐพยากรณ์อากาศวันนี้นายบุญเลิศ  ยอดแก้ว
นายกอบต.

ศูนย์การเรียนรู้ด้านความปลอดภัยทางถนน

แผนที่ท่องเที่ยวไทย

แลกเปลี่ยนเงินตรา

พยากรณ์อากาศ
พยากรณ์อากาศจังหวัดเพชรบุรีวันนี้

อัตราแลกเปลี่ยน


QR code
อบต.หนองชุมพลเหนือ


ลิขสิทธิ์ 2556 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองชุมพลเหนือ จังหวัดเพชรบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองชุมพลเหนือ อำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี โทร 032-566211-2