อังคาร 6 มิถุนายน 2023
Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Spanish

สภาพทางสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลหนองชุมพลเหนือ

การศึกษา
       โรงเรียนประถมศึกษา 4  แห่ง
       ที่อ่านหนังสือประจำหมู่บ้าน 7  แห่ง
       หอกระจายข่าว 7  แห่ง
       ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 2  แห่ง

สถาบันและองค์กรทางศาสนา
       วัด 4  แห่ง

สาธารณสุข
       โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพชุมชนตำบลหนองชุมพลเหนือ 2 แห่ง
       อัตราการมีและการใช้ส้วมราดน้ำ 100%

ข้อมูลการดำเนินงาน

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ

ดาวน์โหลดแนะนำ


หน่วยงานภาครัฐพยากรณ์อากาศวันนี้นายบุญเลิศ  ยอดแก้ว
นายกอบต.
โทร. 032-566211-2

 

ศูนย์การเรียนรู้ด้านความปลอดภัยทางถนน

แผนที่ท่องเที่ยวไทย

แลกเปลี่ยนเงินตรา

พยากรณ์อากาศ
พยากรณ์อากาศจังหวัดเพชรบุรีวันนี้

อัตราแลกเปลี่ยน


QR code
อบต.หนองชุมพลเหนือ


ลิขสิทธิ์ 2556 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองชุมพลเหนือ จังหวัดเพชรบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองชุมพลเหนือ อำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี โทร 032-566211-2