อังคาร 6 มิถุนายน 2023
Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Spanish

สภาพทางเศรษฐกิจ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองชุมพลเหนือ

อาชีพ
     ราษฎรส่วนใหญ่ มีอาชีพเกษตรกรรมและรับจ้างทั่วไป รายได้หลักของตำบลมาจากการทำนาข้าว เลี้ยงสัตว์ และรับจ้างทั่วไป โดยแยกเป็น
       ทำนา ประมาณ 51.75%
       เลี้ยงสัตว์ ประมาณ 22.11%
       รับจ้าง ประมาณ 13.14%
       อื่น ๆ ประมาณ 13.00%

หน่วยธุรกิจในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล
       ปั้มน้ำมันและก๊าซ   2  แห่ง
       ร้านขายของชำ 58  แห่ง
       โรงงานอุตสาหกรรม 17  แห่ง


ข้อมูลการดำเนินงาน

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ

ดาวน์โหลดแนะนำ


หน่วยงานภาครัฐพยากรณ์อากาศวันนี้นายบุญเลิศ  ยอดแก้ว
นายกอบต.
โทร. 032-566211-2

 

ศูนย์การเรียนรู้ด้านความปลอดภัยทางถนน

แผนที่ท่องเที่ยวไทย

แลกเปลี่ยนเงินตรา

พยากรณ์อากาศ
พยากรณ์อากาศจังหวัดเพชรบุรีวันนี้

อัตราแลกเปลี่ยน


QR code
อบต.หนองชุมพลเหนือ


ลิขสิทธิ์ 2556 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองชุมพลเหนือ จังหวัดเพชรบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองชุมพลเหนือ อำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี โทร 032-566211-2