จันทร์ 15 สิงหาคม 2022
Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Spanish

สภาพทางเศรษฐกิจ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองชุมพลเหนือ

อาชีพ
     ราษฎรส่วนใหญ่ มีอาชีพเกษตรกรรมและรับจ้างทั่วไป รายได้หลักของตำบลมาจากการทำนาข้าว เลี้ยงสัตว์ และรับจ้างทั่วไป โดยแยกเป็น
       ทำนา ประมาณ 51.75%
       เลี้ยงสัตว์ ประมาณ 22.11%
       รับจ้าง ประมาณ 13.14%
       อื่น ๆ ประมาณ 13.00%

หน่วยธุรกิจในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล
       ปั้มน้ำมันและก๊าซ   2  แห่ง
       ร้านขายของชำ 58  แห่ง
       โรงงานอุตสาหกรรม 17  แห่ง


ข้อมูลการดำเนินงาน

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ

ดาวน์โหลดแนะนำ


หน่วยงานภาครัฐพยากรณ์อากาศวันนี้นายบุญเลิศ  ยอดแก้ว
นายกอบต.

ศูนย์การเรียนรู้ด้านความปลอดภัยทางถนน

แผนที่ท่องเที่ยวไทย

แลกเปลี่ยนเงินตรา

พยากรณ์อากาศ
พยากรณ์อากาศจังหวัดเพชรบุรีวันนี้

อัตราแลกเปลี่ยน


QR code
อบต.หนองชุมพลเหนือ


ลิขสิทธิ์ 2556 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองชุมพลเหนือ จังหวัดเพชรบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองชุมพลเหนือ อำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี โทร 032-566211-2