อังคาร 6 มิถุนายน 2023
Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Spanish

ประวัติความเป็นมา ตำบลหนองชุมพลเหนือ     ตำบลหนองชุมพลเหนือ เดิมขึ้นกับตำบลหนองชุมพล ต่อมามีครัวเรือนและประชากรเพิ่มขึ้น ทำให้ยากแก่การปกครองในท้องถิ่นและการพัฒนาตำบลในด้านอื่น ประกอบกับพื้นที่ของตำบล ตั้งอยู่ทางทิศเหนือของตำบลเดิม จึงได้ชื่อว่า “หนองชุมพลเหนือ” โดยได้มีการประกาศจัดตั้งและเปลี่ยนแปลงเขตตำบล ให้แยกออกจากตำบลหนองชุมพล ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย ลงวันที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ.2522 มีผลตั้งแต่ 2 สิงหาคม พ.ศ. 2522 เป็นต้นมา

     องค์การบริหารส่วนตำบลหนองชุมพลเหนือ ได้ยกฐานะจากสภาตำบลขึ้นเป็น องค์การบริหารส่วนตำบล ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2539 มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2539  เป็นหน่วยราชการบริหารส่วนท้องถิ่น ประกอบด้วยสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล จำนวน 14 คน ปัจจุบัน มีนายบุญเลิศ ยอดแก้ว เป็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบล

ข้อมูลการดำเนินงาน

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ

ดาวน์โหลดแนะนำ


หน่วยงานภาครัฐพยากรณ์อากาศวันนี้นายบุญเลิศ  ยอดแก้ว
นายกอบต.
โทร. 032-566211-2

 

ศูนย์การเรียนรู้ด้านความปลอดภัยทางถนน

แผนที่ท่องเที่ยวไทย

แลกเปลี่ยนเงินตรา

พยากรณ์อากาศ
พยากรณ์อากาศจังหวัดเพชรบุรีวันนี้

อัตราแลกเปลี่ยน


QR code
อบต.หนองชุมพลเหนือ


ลิขสิทธิ์ 2556 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองชุมพลเหนือ จังหวัดเพชรบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองชุมพลเหนือ อำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี โทร 032-566211-2