อังคาร 6 มิถุนายน 2023
Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Spanish

หัวหน้าส่วนราชการ อบต.หนองชุมพลเหนือ


นายฐากูร  อาศิรเมธี
ปลัดอบต.หนองชุมพลเหนือ
 


นายยุทธนา  พันธุ์บ้านแหลม
รองปลัดอบต.หนองชุมพลเหนือ
 
 


นายครรชิต จันทรหอม
หัวหน้าสำนักปลัด
 
 

นายปิยศักดิ์ เสือนาค
นักวิชาการพัสดุ รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองคลัง
 

นายบุญชู  พวงระย้า
ผู้อำนวยการกองช่าง
 

นางพรรณปพร เล็กนุ่ม
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
 

 

ข้อมูลการดำเนินงาน

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ

ดาวน์โหลดแนะนำ


หน่วยงานภาครัฐพยากรณ์อากาศวันนี้นายบุญเลิศ  ยอดแก้ว
นายกอบต.
โทร. 032-566211-2

 

ศูนย์การเรียนรู้ด้านความปลอดภัยทางถนน

แผนที่ท่องเที่ยวไทย

แลกเปลี่ยนเงินตรา

พยากรณ์อากาศ
พยากรณ์อากาศจังหวัดเพชรบุรีวันนี้

อัตราแลกเปลี่ยน


QR code
อบต.หนองชุมพลเหนือ


ลิขสิทธิ์ 2556 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองชุมพลเหนือ จังหวัดเพชรบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองชุมพลเหนือ อำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี โทร 032-566211-2