จันทร์ 15 สิงหาคม 2022
Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Spanish

วิสัยทัศน์ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองชุมพลเหนือ


“หนองชุมพลเหนือ เป็นชุมชนน่าอยู่ น่าเที่ยว มีเศรษฐกิจที่มั่นคง

เกษตรกรรมแบบพอเพียง ควบคู่ไปกับอุตสาหกรรม

ที่ไม่เป็นภัยต่อสภาพแวดล้อม ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ“ 

จ้างเหมาบริการรถโดยสารไม่ประจำทางปรับอากาศ

alt
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองชุมพลเหนือ
เรื่อง จ้างเหมาบริการรถโดยสารไม่ประจำทางปรับอากาศเพื่อเดินทางไปศึกษาดูงาน ณ จังหวัดเพชรบูรณ์

--------------------------------------------------------------
     ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลหนองชุมพลเหนือ มีความประสงค์จะดำเนินการสอบราคาจ้างเหมาบริการรถโดยสารไม่ประจำทางปรับอากาศ 2 ชั้น 8 ล้อ จำนวน 3 คัน เพื่อนำคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาอบต. พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ผู้นำชุมชน ผู้สังเกตการณ์และวิทยากร และประชาชนในตำบลหนองชุมพลเหนือ เดินทางไปศึกษาดูงาน ณ จังหวัดเพชรบูรณ์ ในวันที่ 7-9 มกราคม พ.ศ. 2557 (ราคากลางเป็นเงิน  162,000.- บาท (หนึ่งแสนหกหมื่นสองพันบาทถ้วน)

         

หน้า 22 จาก 22

22
ถัดไป
สุดท้าย

ข้อมูลการดำเนินงาน

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ

ดาวน์โหลดแนะนำ


หน่วยงานภาครัฐพยากรณ์อากาศวันนี้นายบุญเลิศ  ยอดแก้ว
นายกอบต.

สำรวจความพอใจ

คุณพอใจ อบต.หนองชุมพลเหนือ ด้านใด

ศูนย์การเรียนรู้ด้านความปลอดภัยทางถนน

แผนที่ท่องเที่ยวไทย

แลกเปลี่ยนเงินตรา

พยากรณ์อากาศ
พยากรณ์อากาศจังหวัดเพชรบุรีวันนี้

อัตราแลกเปลี่ยน

ผู้ชมขณะนี้

เรามี 15 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

QR code
อบต.หนองชุมพลเหนือ


ลิขสิทธิ์ 2556 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองชุมพลเหนือ จังหวัดเพชรบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองชุมพลเหนือ อำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี โทร 032-566211-2