จันทร์ 15 สิงหาคม 2022
Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Spanish

วิสัยทัศน์ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองชุมพลเหนือ


“หนองชุมพลเหนือ เป็นชุมชนน่าอยู่ น่าเที่ยว มีเศรษฐกิจที่มั่นคง

เกษตรกรรมแบบพอเพียง ควบคู่ไปกับอุตสาหกรรม

ที่ไม่เป็นภัยต่อสภาพแวดล้อม ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ“



 

ยกเว้นค่าธรรมเนียมตามกฎกระทรวงบังคับใช้ 1 ปี เริ่ม 14 พ.ย. พ.ศ.2563 - 13 พ.ย. พ.ศ.2564

ย ก เว้ น ค่ า ธ ร ร ม เ นี ย ม
ตามกฎกระทรวง 
บังคับใช้ 1ปี เริ่ม 14พ.ย.63- 13 พ.ย.64
 
✅ใบอนุญาตกิจการอันตรายสุขภาพ
 
✅ใบอนุญาตกิจการตลาด
 
✅ใบอนุญาตกิจการสถานที่จำหน่ายอาหาร พื้นที่ไม่เกิน 200 ตร.ม.
 
✅ใบอนุญาตกิจการสถานที่สะสมอาหาร พื้นที่ไม่เกิน 200 ตร.ม.
 
✅ใบอนุญาตกิจการจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ
 
✅ หนังสือรับรองการแจ้งกิจการสถานที่จำหน่ายอาหาร พื้นที่ไม่เกิน 200 ตร.ม.
 
✅ หนังสือรับรองแจ้งกิจการสถานที่สะสมอาหาร พื้นที่ไม่เกิน 200 ตร.ม.
alt
alt

คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานทบทวนภารกิจองค์การบริหารส่วนตำบลหนองชุมพลเหนือ

คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานทบทวนภารกิจองค์การบริหารส่วนตำบลหนองชุมพลเหนือ

ประมวลจริยธรรมของข้าราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองชุมพลเหนือ

ประมวลจริยธรรมของข้าราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองชุมพลเหนือ

ประกาศ เรื่องประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก (ดีเซล) จำนวน 1 คัน

ประกาศ เรื่องประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก (ดีเซล) จำนวน 1 คัน 

บทความ อื่นๆ ...

ข้อมูลการดำเนินงาน

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ









ดาวน์โหลดแนะนำ






หน่วยงานภาครัฐ











พยากรณ์อากาศวันนี้



นายบุญเลิศ  ยอดแก้ว
นายกอบต.

สำรวจความพอใจ

คุณพอใจ อบต.หนองชุมพลเหนือ ด้านใด

ศูนย์การเรียนรู้ด้านความปลอดภัยทางถนน

แผนที่ท่องเที่ยวไทย

แลกเปลี่ยนเงินตรา

พยากรณ์อากาศ




พยากรณ์อากาศจังหวัดเพชรบุรีวันนี้

อัตราแลกเปลี่ยน

ผู้ชมขณะนี้

เรามี 14 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

QR code
อบต.หนองชุมพลเหนือ


ลิขสิทธิ์ 2556 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองชุมพลเหนือ จังหวัดเพชรบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองชุมพลเหนือ อำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี โทร 032-566211-2