อังคาร 6 มิถุนายน 2023
Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Spanish

วิสัยทัศน์ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองชุมพลเหนือ


“หนองชุมพลเหนือ เป็นชุมชนน่าอยู่ น่าเที่ยว มีเศรษฐกิจที่มั่นคง

เกษตรกรรมแบบพอเพียง ควบคู่ไปกับอุตสาหกรรม

ที่ไม่เป็นภัยต่อสภาพแวดล้อม ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ“ 

สอบราคาจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบล


ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองชุมพล
เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบล ประจำภาคเรียนที่ ๒/๒๕๕๗ จำนวน ๒๖๕ คน คนละ ๒๐ บาท จำนวน ๑๒๐ วัน

      องค์การบริหารส่วนตำบลหนองชุมพลมีความประสงค์จะ สอบราคาจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบล ประจำภาคเรียนที่ ๒/๒๕๕๗ จำนวน ๒๖๕ คน คนละ ๒๐ บาท จำนวน ๑๒๐ วัน


จ้างเหมาบริการรถโดยสารไม่ประจำทางปรับอากาศ

alt
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองชุมพลเหนือ
เรื่อง จ้างเหมาบริการรถโดยสารไม่ประจำทางปรับอากาศเพื่อเดินทางไปศึกษาดูงาน ณ จังหวัดเพชรบูรณ์

--------------------------------------------------------------
     ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลหนองชุมพลเหนือ มีความประสงค์จะดำเนินการสอบราคาจ้างเหมาบริการรถโดยสารไม่ประจำทางปรับอากาศ 2 ชั้น 8 ล้อ จำนวน 3 คัน เพื่อนำคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาอบต. พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ผู้นำชุมชน ผู้สังเกตการณ์และวิทยากร และประชาชนในตำบลหนองชุมพลเหนือ เดินทางไปศึกษาดูงาน ณ จังหวัดเพชรบูรณ์ ในวันที่ 7-9 มกราคม พ.ศ. 2557 (ราคากลางเป็นเงิน  162,000.- บาท (หนึ่งแสนหกหมื่นสองพันบาทถ้วน)

         

หน้า 27 จาก 27

27
ถัดไป
สุดท้าย

ข้อมูลการดำเนินงาน

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ

ดาวน์โหลดแนะนำ


หน่วยงานภาครัฐพยากรณ์อากาศวันนี้นายบุญเลิศ  ยอดแก้ว
นายกอบต.
โทร. 032-566211-2

 

สำรวจความพอใจ

คุณพอใจ อบต.หนองชุมพลเหนือ ด้านใด

ศูนย์การเรียนรู้ด้านความปลอดภัยทางถนน

แผนที่ท่องเที่ยวไทย

แลกเปลี่ยนเงินตรา

พยากรณ์อากาศ
พยากรณ์อากาศจังหวัดเพชรบุรีวันนี้

อัตราแลกเปลี่ยน

ผู้ชมขณะนี้

เรามี 16 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

QR code
อบต.หนองชุมพลเหนือ


ลิขสิทธิ์ 2556 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองชุมพลเหนือ จังหวัดเพชรบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองชุมพลเหนือ อำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี โทร 032-566211-2